De weergoden waren ons niet zo goed gezind! Regenplan...